Redakce

Šéfredaktor

Pavel ŠtichauerÚstav románských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
(pavel.stichauer@ff.cuni.cz  )

Zástupce šéfredaktora

Jan Čermák – Ústav  anglického jazyka a didaktiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Výkonná redaktorka 

Alena Novotná (Praha)

Redakční rada

Karin Aijmer (Göteborg), Franck Floricic (Paris), Eva Hajičová (Praha), Libuše Dušková (Praha), Susan Hunston (Birmingham), Rosa Rabadán (León), Hans Sauer (München), Libuše Spáčilová (Olomouc)

Poradní sbor

Gabriela Brůhová (Praha), Petr Čermák (Praha), Mirjam Friedová (Praha), Jana Chamonikolasová (Brno), Aleš Klégr (Praha), Eva Klímová (Opava), Jana Králová-Kullová (Praha), Naděžda Kudrnáčová (Brno), Jaroslav Macháček (Olomouc), Ramon Marti-Solano (Limoges), Jaroslav Peprník(Olomouc), Ondřej Pešek (České Budějovice), Renata Pípalová (Praha), Renata Povolná (Brno), Jan Radimský (České Budějovice), Pavlína Šaldová (Praha), František Štícha (Praha), Jarmila Tárnyiková (Olomouc), Ludmila Uhlířová (Praha), Ludmila Urbanová (Brno), Marie Vachková (Praha), Miroslav Valeš (Liberec), Lenka Zajícová (Olomouc), Bohumil Zavadil (Praha), Jaromír Zeman (Brno)

Úvod > Redakce