Kontakt

Adresa

Pavel Štichauer

Ústav románských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova,

nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38,

tel. +420 221 619 277

e-mail: lingprag@ff.cuni.cz

Vydává

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

Objednávky vyřizuje

Vydavatelství FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

orders@ff.cuni.cz
e-shop.ff.cuni.cz

Úvod > Kontakt