2022.1.5

>LINGUISTICA PRAGENSIA 2022 (32) 1

Adapting to the pandemic crisis through the lens of language: On the English semantic neologism lockdown and its adoption into Czech

Michal Škrabal (Charles University, Prague)

 

 FULL TEXT   

 ABSTRACT (en)

The influx of neologisms associated with the coronavirus pandemic demonstrates the natural need to expand the lexicon with new words when the language community is confronted with a new reality. Neological adoptions (the word lockdown in Czech) and semantic neologisms (the extension of the English word lockdown with a new meaning) thus directly reflect the adaptation to a new reality at the linguistic level. In my article relying primarily on empirical data from monitoring corpora of Czech and English, I focus mainly on the process of adapting the individual loanword into the Czech lexical system, successively on the conceptual, formal, morphological, word-forming, and syntactic level. The unproblematic integration of the word into the Czech environment, crowned by its inclusion in the emerging monolingual dictionary of Czech, may also testify to the state of the Czech language in today’s global world.

 KEYWORDS (en)

adaptation, COVID-19 pandemic, loanword, lockdown, monitoring corpora, neologism

 DOI

https://doi.org/10.14712/18059635.2022.1.6

 REFERENCES

Będkowska-Kopczyk, A. and M. Łaziński (2020) COVID-19 Vocabulary in Slavic. In: Greenberg, M. L. et al. (eds) Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Available at http://dx.doi.org/10.1163/2589-6229_ESLO_ COM_036254.

Bičan, A., T. Duběda, M. Havlík and V. Štěpánová (2020) Fonologie českých anglicismů. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Carter, R. (2004) Language and Creativity: The Art of Common Talk. London/New York: Routledge. Crystal, D. (2020) Covocabulary. Available at http://www.cambridgeblog.org/2020/05/ covocabulary/.

Čech, R. (2016) Tematická koncentrace textu v češtině. Praha: Institute of Formal and Applied Linguistics, Charles University.

Dubey S., P. Biswas, R. Ghosh et al. (2020) Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes & Metabolic Syndrome 14/5, 779–788.

Entlová, G. (2022) Novotvary a internacionalismy v češtině v období pandemie covid-19. Bohemistyka 22/1, 20–34.

Firth, J. R. (1957) Papers in Linguistics 1934–1951. Oxford: Oxford University Press.

Hamilton, W. L., J. Leskovec and D. Jurafsky (2016) Diachronic Word Embeddings Reveal Statistical Laws of Semantic Change. In: Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (vol. 1), 1489–1501. Berlin: Association for Computational Linguistics.

Hampl, L. (2021) Koronawirus zmienia język czeski — powstawanie nowych leksemów. Bohemistyka 21/3, 361–372.

Kadlec, J. (2021) Vliv pandemie koronaviru na změny ve slovní zásobě tuniské francouzštiny. Časopis pro moderní filologii 103/1, 109–121.

Kilgarriff, A. (2007) Googleology is Bad Science. Computational Linguistics 33/3, 147–151.

Koláříková, D. (2021) Reflet de la pandémie de Covid-19 dans les dictionnaires de la langue française. Studia Romanistica 21/2, 31–45.

Kováříková, D. (2021) Sharing data through specialized corpus-based tools: The case of GramatiKat. Jazykovedny časopis 72/2, 531–544.

Lauria, D. (2011) Apuntes para una historia de la producción lexicográfica monolingüe en la Argentina: etapas del proceso de diccionarización y modalidades diccionarísticas entre 1870 y 1910. Boletín de Filología 46/1, 105–151.

Lišková, M (2021) Databáze Neomat a vybrané české neologismy. Czech Language News 2021/2, 7–15.

Lišková, M. and M. Šemelík (2020) Hesla z Akademického slovníku současné češtiny: covid-19. Jazykovědné aktuality 57/3–4, 133–137.

Machač, P. and M. Škrabal (2021) Forvo.com: Pohled fonetický. Naše řeč 104/4, 243–255. Matras, Y. (2009) Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press.

Moon, R. (2009) Lexicography and linguistic creativity. Lexikos 18/1, 131–153.

Mravinacová, J. (2005) Přejímání cizích lexémů. In: Martincová, O., A. Rangelova and J. Světlá (eds) Neologizmy v dnešní češtině. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, 187–211.

Nekula, M. (2017) Adaptace výpůjček. In: Karlík, P., M. Nekula and J. Pleskalová (eds) CzechEncy — Nový encyklopedický slovník češtiny. Available at https://www.czechency. org/slovnik/ADAPTACE VÝPŮJČEK.

Niševa, B. (2014) Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií). Praha: Karolinum.

Pleskalová, J. (2000): O tzv. parasystému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná = Linguistica Brunensia 49/A48, 41–46.

Popescu, I. and G. Altmann (2011) Thematic concentration in texts. In: Kelih, E. et al. (eds) Issues in Quantitative Linguistics. Lüdenscheid: RAM, 110–116 Salazar, S. and K. Wild: The Oxford English Dictionary and the language of Covid-19. Talk at the 3rd Globalex Workshop on Lexicography and Neology (31 August 2021): Focus on Corona-related Neologisms. Available at https://www.youtube.com/ watch?v=6KxuSQzEEEw.

Škrabal, M. (in prep.) Neologisms. In: Greenberg M. L. et al. (eds) Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics Online. Available at https://brill.com/view/db/eslo.

Škrabal, M. and M. Kavka (2021) Merging Professional and Collaborative Lexicography: The Case of Czech Neology. International Journal of Lexicography 34/3, 282–301.

Škrabal, M. and P. Machač (2021) Forvo.com: Jak víc hlav víc namluví. Naše řeč 104/3, 143–152. Thorne, T. (2020) #CORONASPEAK — the language of Covid-19 goes viral — 2. Available at https://language-and-innovation. com/2020/04/15/coronaspeak-part-2-thelanguage-of-covid-19-goes-viral/. Wikipedia — Available at https://cs.wikipedia. org/wiki/Lockdown.

Ziková, M. (2001) Substantivní neologismy a jejich parasystémový charakter. Naše řeč 84/2, 81–89.

 TOOLS

Cvrček, V. (2021) Timeline Maker. Praha: Ústav Českého národního korpusu. Available at https://jupyter.korpus.cz/shiny/cvrcek/ timeline/.

Cvrček, V., R. Čech and M. Kubát (2020) QuitaUp — nástroj pro kvantitativní stylometrickou analýzu. Czech National Corpus and University of Ostrava. Available at https:// korpus.cz/quitaup/.

Cvrček, V. and O. Tichý (in prep.) DiaColl. Praha: Ústav Českého národního korpusu. Available at https://jupyter.korpus.cz/shiny/cvrcek/ diacoll/.

Cvrček, V. and P. Vondřička (2013) KWords. Praha: Ústav Českého národního korpusu. Available at http://kwords.korpus.cz.

Machálek, T. (2014) KonText — rozhraní pro vyhledávání v korpusech. Praha: Ústav Českého národního korpusu. Available at http:// k

 CORPORA

Cvrček, V. and P. Procházka (2020a) ONLINE_ NOW: monitorovací korpus internetové češtiny. Praha: Ústav Českého národního korpusu. Available at http://www.korpus.cz.

Cvrček, V. and P. Procházka (2020b) ONLINE_ ARCHIVE: monitorovací korpus internetové češtiny. Praha: Ústav Českého národního korpusu. Available at http://www.korpus.cz.

English Web 2020 — enTenTen20. Available at https://www.sketchengine.eu/.

Coronavirus Corpus — Available at https:// www.english-corpora.org/corona/.

Corpus of Contemporary American English — Available at https://www.english-corpora.org/ coca/.

The British National Corpus, version 2 (BNC World) (2001) Distributed by Oxford University Computing Services on behalf of the BNC Consortium. Available at http://www.natcorp.ox.ac.uk/.

 DICTIONARIES

Akademický slovník spisovné češtiny — Available at https://www.slovnikcestiny.cz/.

Čeština 2.0 — Available at https://cestina20.cz.

Lingea Lexicon (2002), ver. 4.0 [CD version]. Merriam-Webster Dictionary — Available at

https://www.merriam-webster.com/. Online-Wortschatz-Informationssystem Deutsch — Available at

https://www.owid.de/. Oxford English Dictionary — Available at https://www.oed.com/.

Pojmovnik koronawirusa — Available at https:// jezik.hr/koronavirus/. Urban Dictionary — Available at https://www.urbandictionary.com/

Úvod > 2022.1.5